.: SCADA PRO-2000 DEMO

Komputer z pobranym i zainstalowanym oprogramowaniem PRO-2000 DEMO działa jako stacja operatorska (stacja oddalona), a pomiary przedstawiane poprzez jego oprogramowanie operatorskie pobierane są ze stacji przetwarzającej znajdującej się na innym komputerze (tutaj na serwerze pro2000.pl, który spełnia rolę stacji danych). Na stacji operatorskiej można przeglądać i obrabiać dane z jednej lub wielu stacji przetwarzających PRO-2000 pracujących pod MS Windows jak i QNX. Stacja umożliwia m.in.:

  • wizualizację nadzorowanego procesu (obrazy synoptyczne, wykresy różnego rodzaju, punkty systemowe, grupy punktów, obrazy alarmowe),
  • generowanie raportów,
  • współpracę ze stacjami danych,
  • prowadzenie kontroli i nadzoru nad procesami technologicznymi oraz zarządzanie nimi.

W celu pobrania i przetestowania pakietu SCADA PRO-2000 DEMO proszę kliknąć na przycisk znajdujący sie poniżej.